Bakterier trives på tannbørsten

F14-07-031-Bakterier.eps

Ill: Yay Micro.

Tannbørsten blir full av bakterier - uansett hvor ren og pen du holder den, skriver nettstedet til Det odontologiske fakultet i Oslo.

At tarmbakterier kan forville seg bort på tannbørsten du rengjør munnen med hver morgen og kveld, er ikke en tanke som slår de fleste. Men det kan skje.

Tannbørsten vil ved første gangs bruk, umiddelbart når den kommer i kontakt med spytt, tenner og slimhinner i munnen, bli smittet med millioner av mikroorganismer som finnes i dette miljøet.

Det er fortrinnsvis bakterier som representerer normal mikroflora i munnhulen, og denne består av et stort antall bakteriearter, sier Morten Enersen, postdoktor ved Institutt for Oral Biologi. Han kan også fortelle at enkelte sopp- og virusarter er ti lstede på tannbørsten.

- I tillegg til kontakt med spytt, tenner og slimhinner, kan tannbørsten også få kontakt med blod fra blødende tannkjøtt. Spytt og blod som representerer to kroppsvæsker, utgjør i denne sammenheng en liten, men potensiell mulighet for overføring av en farlig prosess. Pasienter som for eksempel er infisert med hepatitt virus eller HIV-virus vil ha en variabel virusmengde i blodet. Det er entydig at spytt og blod kan inneholde variable mengder av viruspartikler og være en potensiell smittekilde. Spytt i seg selv vil og være en potensiell kilde til overføring av bakterier, uttaler Enersen.

I hovedsak finner man vanlige munnhulebakterier som finnes i tannbelegget man børster bort fra tennene, men man kan også finne sykdomsfremkallende bakterier, sier professor Anne Aamdal Scheie ved Institutt for oral biologi.

Selv om bakteriene hovedsakelig stammer fra vår egen munn og tannbelegg, kan de også, ifølge professor Aamdal Scheie, komme fra miljøet rundt gjennom luft og vann.

Morten Enersen forteller at siden bakteriene var noen av de første mikroorganismene på jorda, finnes de overalt; på hud, slimhinner og overalt i miljøet omkring oss.

- Men de er så små at de ikke kan sees med det blotte øye. For å hindre overføring av bakterier fra miljøet via tannbørsten, som kan være potensielt farlige for oss, bør man være nøye med hvordan man behandler og oppbevarer den, sier han.

Aamdal Scheie mener at tannbørstens design har en del å si for i hvilken grad bakteriene vil formere seg.

- Er det tett med bust, fuktige forhold og kanskje tannbørsten settes i et etui, da vil bakteriene trives bedre. Man kan for eksempel la tannbørsten stå i klorheksidin for å redusere bakterietallet. Dette siste kan være aktuelt for pasienter med nedsatt almenntilstand og dårlig immunforsvar, sier professoren.

Enersen er mer skeptisk til siste rådet:

- Bruk av desinfiserende midler på tannbørsten anbefales av noen tannleger, men det finnes liten forskning som understøtter betydningen av dette for overføring av sykdom via tannbørsten, mener han.

- Skyll tannbørsten godt i rent vann etter bruk. La den stå vertikalt og lufttørke, fremfor å ligge i et fuktig, lukket miljø. Dette vil redusere bakterieveksten mellom hver gang den benyttes, råder Enersen og fortsetter:

- Ikke bruk andres tannbørste, og pass på at den ikke kommer i direkte kontakt med miljøet omkring. Det siste er spesielt viktig på institusjoner og lignende der det kan finnes syke pasienter med redusert immunforsvar, sier han.