Lykkelig (?) ny bruker av Helsenett

Endelig - nå har vi fått installert det mye omtalte og fra Tannlegeforeningen oppskrytte Helsenett. Det var ikke med måte hvor effektiv og enkel vår hverdag skulle bli!

Ikke minst Helfo satte tommelskruen på og presset den avanserte digitale hverdagen over oss.

Men hva har vi fått?

Noe som i beste fall kan beskrives som litt raskere enn de CD-platene vi sendte til Helfo med våre månedlige oppgjør. Det er jo det at det går raskere som tilsynelatende er Helfos beste (og eneste offisielle) argument. Vi kan ikke se at refusjonspengene kommer noe vesentlig raskere inn på konto. Å skyte spurv med kanon sier du?

Så har vi fått behov for mer datakraft. Serveren er snart fylt opp. Så må vi vel ha ny server, med nye installasjoner etc. Og alle vet jo hvordan dataproblemene kommer hver gang vi må oppdatere/installere noe nytt.

Så har vi fått en installasjonsutgift på ca 70 000. Da vi begynte på prosessen fikk vi et opplegg. Da vi var i gang med det kom neste pålegget, så den nesteoppgraderingen osv. osv. Det ballet på seg, og det var ikke praktisk mulig å «hoppe av».

Hele prosessen har tatt over fem måneder uten at vi har fått muligheter til refusjoner fra Helfo.

Alle skulle tjene på dette. Både det offentlige og programleverandørene er både tilbyder og prissetter. Du snakker om bukken og havresekken!

Så har vi pådradd oss en årlig avgift p.t. i størrelsesorden 23 000 for et bredbånd som i utgangspunktet bare Helfo har behov for. I tillegg må vi ha ekstra bredbånd til for eksempel Opus hvis de skal inn og gjøre noe på vår server.

Alt dette bare for at Helfo skulle slippe å åpne våre konvolutter og sette inn en CD-plate?

Det er ingen tvil hvem som må betale for dette til slutt- pasienten. Det offentlige er altså med å gjøre tannlegetjenestene enda dyrere enn strengt tatt nødvendig.

Det er da jeg begynner å lure. Hva ligger egentlig bak?

Hvorfor var Tannlegeforeningen så udelt positive og entusiastiske? Ble de utsatt for (utilbørlig) press? Hvorfor klarte Fysioterapeutene å slippe unna?

Hva er den egentlige røde tråden i det hele fra Helsedirektoratet?

Hva kommer i neste omgang, når de har fått presset de fleste tannlegene inn på Helsenettet? Et nytt ledd i «Storebror ser deg»?

Dette er, i mine øyne, en kostbar, komplisert, omfattende og ikke minst frustrerende endring for en i beste fall marginal gevinst.

Dårlig håndverk av Tannlegeforeningen.

HaraldHalvorsen