Løser plager med paracetamol

Ill: YayMicro.

Stadig flere ungdommer sliter med smerter. Mange av dem er storforbrukere av reseptfrie smertestillende medisiner, skriver forskning.no. Ungdom som bruker mye smertestillende har også ofte mindre selvtillit, høyere skolefravær og lavere ambisjoner for fremtiden, viser forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo.

Over en fjerdedel av 15 - 16-åringer i Norge bruker slik medisin daglig til ukentlig, ifølge Relis, som er en offentlig finansiert informasjonstjeneste om legemidler.

- Det er flere problemer forbundet med dette, og helsesøstre i skolehelsetjenesten kan ha en viktig rolle her med å identifisere ungdom i risikosonen og sette inn tiltak tidlig, påpeker stipendiat Siv Skarstein ved Institutt for sykepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun skriver doktorgradsavhandling om ungdom som er storforbrukere av reseptfrie smertestillende midler.

- For det første har alle medisiner bivirkninger, og paracetamol i for store doser kan gi skader på leveren.

- Dessuten er det få unge som kjenner til at overforbruk av reseptfrie smertestillende legemidler kan gi kronisk hodepine, sier hun, og legger til at medisinbruken etableres i tenårene.

Skarstein har kartlagt hva som kjennetegner unge storforbrukere gjennom en anonym spørreundersøkelse blant 15-åringer fra seks ungdomsskoler i og rundt Drammen. 367 tiendeklasseelever deltok i studien.

50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medikamenter siste måned.

26 prosent av ungdommene hadde brukt slik medisin daglig til ukentlig, og blant storforbrukerne var det tilnærmet like mange gutter som jenter.

Forskningen viser at ungdom som har et høyt forbruk av smertestillende medikamenter, opplever at de har mye smerte. Smertene kommer ofte fra flere deler av kroppen. Hodepine og muskel- og skjelettsmerter er vanligst.

Situasjoner som kan gi smerter og plager er for eksempel mye skjermaktivitet, tett program med venner og trening, lite væsketilførsel og mye støy i skoletimene. Dette kan tyde på at en stresset hverdag kan henge sammen med smerte og høyt forbruk av smertestillende.

Smerteplager har stor påvirkning på søvn og opplevelsen av livskvalitet. Skarsteins studie viser at storforbrukerne i spørreundersøkelsen sov mindre, drakk noe mer alkohol og hadde lavere ambisjoner og forventninger til fremtiden. De hadde også lavere selvtillit, høyere skolefravær og de jobbet oftere ved siden av skolen.

Skarstein mener det er behov for en dypere forståelse av ungdommenes hverdag, og hva som ligger bak og medvirker til et høyt forbruk av smertestillende medikamenter. Hun er derfor i gang med en ny studie hvor hun dybdeintervjuer ungdom som er storforbrukere og undersøker hva som kan hjelpe. Forskningsprosjektet startet i 2011 og fortsetter i to år til.