Bjørn Petter Lorentzen

Vår gode kollega og kullkamerat Bjørn Petter Lorentzen døde 12.juli, 72 år gammel Oslogutten viste tidlig å sette pris på det farverike fellesskapet han ble en del av høsten 1960 og han har for oss andre på tannlegekullet siden vært en samlende person.

Bjørn Petter tok tidlig initiativ til kullsamlinger som etterhvert ble legendariske. Av et kull på 42 tannleger fra Oslo 1964 holder vi fortsatt sammen på regelmessige reiser i inn- og utland. Oppslutningen er imponerende - vår neste tur som går til Dubrovnik i slutten av august har over 40 påmeldte kolleger inkludert ledsagere. Dette ble Bjørn Petters siste gave til kullet. Imponerende med tanke på sykdommen vi alle visste han slet med.

Etter tannlegeeksamen tjenestegjorde han som tannlege i Sjøforsvaret før han og hans kone Annemor, også hun fra kullet, flyttet til Mo i Rana, som ledd i plikttjenesten i Den offentlige tannhelsetjenesten som nyutdannede tannleger hadde på den tiden.

Etter endt tjeneste etablerte han sammen med Annemor privatpraksis i Ski .

Etterhvert opparbeidet de en stor praksis. Tannlegeyrket passet Bjørn Petter. Han var sterk faglig og når han i tillegg hadde evnen til å kommunisere med pasientene, ofte med humor, så ble dette forstått og verdsatt. De satte stor pris på tannlegen sin.

Familien var sentral for Bjørn Petter. Sjelden fortalte noen så stolt om barn og barnebarn som han, og vi forsto at han også her var aktivt til stede.

Engasjement hadde han også i frivillig uegennyttig arbeid i lokalsamfunnet - noe som igjen viser hans romslighet og omsorg for andre.

I dag tenker vi på Annemor, Eivind, Hilde, Therese og barnebarna som har mistet så mye, men som sammen med oss vil huske Bjørn Petter som det hele mennesket han var.

Med stor takk fra Oslokullet 1964