NTFs informasjonsmøte 2013

Tradisjonen tro, og i henhold vedtektene, er NTFs informasjonsmøte en del av landsmøteprogrammet også denne gangen. Innholdet er i skrivende stund ikke helt fastspikret, så det tas forbehold om endringer. Det endelige programmet for informasjonsmøtet vil bli publisert på NTFs nettsted i god tid før landsmøtet. Akkurat nå ser det slik ut:

Tannlegenes plass i helsepolitikken

«Den store historien»

Hvorfor trenger NTF en slik historie, hvordan lyder den og hvordan skal den brukes?

Tannlegen som del av den samlede helsetjenesten

Hvor langt har vi kommet i dag, og hvilke ønsker har vi for fremtiden?

Tannhelsetjenestens organisering

Hvilke konsekvenser vil fremtidens offentlige forvaltningsmodell ha for finansiering og organisasjonsmessig plassering?

Når pengene styrer

Hvem er egentlig «de som trenger det mest», og hvordan treffer vi dem? Klarer vi å nå de aller mest utsatte med vårt tilbud?

Regler om stønad til tannbehandling

Er regelverket i «det gule heftet» tydelig nok? Er det rom for tolkninger?

Hvilke fallgruver finnes, og hva skjer om vi trår feil?

Etterutdanning på nett - rett og slett

Tannlegeforeningens nettbaserte kurs - «Tank» - er lansert. Hvordan fungerer disse kursene, hva synes medlemmene, og hvilken plass vil «Tank» få i NTFs totale etterutdanningstilbud?

Deltakere

Møteleder: Camilla Hansen Steinum, president i NTF

Øvrige deltakere: Medlemmer av NTFs hovedstyre og ansatte i NTFs sekretariat

Tid

Fredag 1. november kl. 09: 30 - 12: 00