Høsten er valgtid!

Når dette leses viser kalenderen at vi allerede har kommet til midten av september. Stortingsvalget er akkurat avholdt etter en lang og spennende valgkamp. I skrivende stund er det imidlertid august, og det er ennå ikke avgjort hvordan det hele vil ende. Uansett valgutfall blir det spennende tider fremover, med nye konstellasjoner på stortinget og ny regjering med dertil hørende regjeringserklæring.

NTF fortsetter å arbeide opp mot de politiske partiene og forbereder allerede nå kontakt med den kommende helse- og omsorgsministeren og med Stortingets helse- og omsorgskomité for neste periode.

Men det er også andre viktige valg som står for tur for oss tannleger utover høsten. Årets representantskap går av stabelen i Oslo den siste helgen i november, med deltagere fra alle NTFs lokalforeninger og spesialistforeninger. På årets møte skal det velges nytt hovedstyre og en rekke nye medlemmer til utvalg og komiteer. Dette er spennende og viktige valg. Hvem skal jobbe for tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser i de to neste årene? Hvem skal ha ansvar for det faglige innholdet på landsmøter og kurs? Hvem skal arbeide med de viktige etiske problemstillingene? Hvem skal jobbe for at hele tannhelsetjenesten får gode betingelser, slik at vi kan fortsette med å gi befolkningen et godt tannhelsetilbud?

Alle sentrale tillitsvalgte gjør en meget viktig jobb for foreningen og alle medlemmene, sammen med vårt dyktige sekretariat. De legger ned en betydelig innsats og mye tid i foreningsarbeidet. Uten dem ville ikke NTF vært den aktive og viktige foreningen den er i dag!

Veien til sentrale tillitsverv er ofte verv og deltagelse i NTFs lokal- eller spesialistforeninger. Disse foreningene avholder stort sett sine generalforsamlinger på høsten, litt før representantskapet. Og de har alltid behov for nye kolleger som er villig til å ta i et tak.

Så tenker du kanskje: Hvorfor skal jeg bli tillitsvalgt? Hvorfor skal jeg bruke tiden min og ressursene mine på det? Har jeg nok kunnskap til å bli tillitsvalgt? Har jeg noe å bidra med? Dette er tanker jeg også har tenkt. Men etter noen små sekunder er de borte igjen. For jeg vet jo hvorfor jeg har valgt å bruke tiden min på dette! Det å være tillitsvalgt er lærerikt, det utvikler og utfordrer deg, og det du ikke kan, kan læres.

Som tillitsvalgt i NTF får du påvirkningskraft og medbestemmelsesrett, kort sagt: Du får være med på å bestemme over din egen hverdag. Du må samarbeide med andre for å finne løsninger. Du får førstehånds kunnskap om lover, regler, politiske prosesser og byråkratiets arbeid. Og så er det gøy og sosialt! Tannlegeyrket kan noen ganger være ensomt. Mange av oss arbeider fortsatt på små klinikker hvor vi ikke har veldig mye kollegialt og sosialt samvær. Gjennom tillitsvalgtarbeidet treffer du likesinnede, engasjerte, interessante og kunnskapsrike mennesker. Du utvider horisonten, får reise på kurs, møter og konferanser, og du danner nettverk og vennskap som vil vare resten av livet! I tillegg til dette er det faglig stimulerende. Med mange kolleger samlet blir det alltid tid til en faglig diskusjon.

Nå i høst presenterer NTF for første gang et eget kurstilbud for nye tillitsvalgte. Dette kurset skal så holdes hvert år. Her vil du som er ny tillitsvalgt, få treffe mer erfarne tillitsvalgte og medarbeidere fra NTFs sekretariat, i tillegg til mange andre nye tillitsvalgte. Jeg er sikker på at dette blir et lærerikt og engasjerende kurs som vil gjøre det enklere å tre inn i rollen som tillitsvalgt. Håper vi sees der!?

Høres dette interessant ut? Har du tenkt tanken? Har du lyst? Da er det ingen grunn til å nøle: Kast deg ut i det! Bli med! Jeg er helt sikker på at du vil syns at det er verdt det! NTF ville ikke vært den samme organisasjonen uten alle de dyktige tillitsvalgte som gjør en kjempejobb. Velkommen skal du være!

Camilla Hansen Steinum