Unngå eugenol

Man bør unngå å bruke zinkilte-eugenol i kaviteter som senere skal restaureres med resinbaserte materialer, skrive det danske Tandlægebladet.

Rådet er basert på resultatene av en studie som er publisert i European Journal of Oral Sciences.

Studien konkluderer med at den negative effekt av zinkilte-eugenol er uavhengig av hvor lenge materialet ligger i kaviteten, ettersom de har målt etter både syv og 28 dager. Forskernes råd er: Unngå all bruk av eugenol i forbindelse med resinbaserte fyllinger.

  1. Koch T, Peutzfeldt A, Malinovskii V et al. Temporary zink oxide-eugenol cement: eugenol quantity in dentin and bond strength of resin composite. Eur J Oral Sc. Online 9 may 2013.)