Tannløse diabetikere

Ill: Yay Micro.

Et av fem tilfeller av tannløshet henger sammen med diabetes, skriver det danske Tandlægebladet.

Konklusjonen er trukket etter en stor amerikansk undersøkelse, som nylig er publisert i Journal of the American Dental Association, JADA.

Forekomsten av tannløshet var henholdsvis 28 og 14 prosent blant folk med og uten diabetes, i gruppen av pasienter som ble undersøkt.

Analysen er basert på en undersøkelse av over 2 500 pasienter i alderen 50 år og mer. Analysen viser at antallet mistede tenner generelt sett er høyere blant diabetikere enn dem uten denne diagnosen.

  1. Patel MH, Kumar JV, Moss ME. Diabetes and tooth loss: an analysis of data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2003 - 2004. J Am Dent Assoc 2013; 144: 478 - 85.