Cand.odont. 1962 - 2012:

50-årsjubileum for de første Bergensstudentene

Deltakerne fra 50-årsjubileet foran det nye odontologibygget. Knestående fra venstre: Prof.em. Olav Molven, stud.odont. Haakon Skeie. Første rekke fra venstre: Per Eirik Karlsen, Arne Hedemark (Odontologforeningens første formann): Tine Degerström (Odontologforeningens leder i jubileumsaret), Jan Aksdal, Finn Børjesson, Hans Petter Johnsen, Jacob Klafstad. Bakre rekke fra venstre: Mikael Grøthe, Atle Drageset, Helse Andergren, Stig Tollefsen, Inge Gilje og Bjarte Grung.

I 1962 ble de første 24 studenter ved Odontologisk institutt, Universitetet i Bergen ønsket velkommen til det kliniske studiet. En av studentene reiste etter kort tid tilbake til sitt studiested i Tyskland. De øvrige 23 studenter ble i1965 uteksaminert ved Universitetet i Bergen. 50 år etter oppstart på studiet møttes 12 av 17 gjenværende til jubileumsfeiring i Bergen.

Instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm ønsket oss jubilanter velkommen og tok oss med på en omvisning i det nye odontologibygget, som imponerte med sin størrelse. Vi som startet i en mindre, og som man i dag vil kalle nøktern, bygning 50 år tidligere, var enige om at det er tydelig at Norge i dag rår over store ressurser.

Etter omvisningen inviterte instituttet deltakerne til bevertning i kantina. Instituttlederen ønsket deretter vel møtt til det faglige programmet og overlot så ordet til lederen av «godkullet», en betegnelse som kull I fikk og som i alle år senere har bestått. Instituttlederen ble overbragt en glasspokal med navnene til de tilstedeværende første tannlegestudenter inngravert. Kollega Jacob Klafstad overbragte et innrammet, forstørret bilde av hele jubileumskullet, tatt siste dag av klinisk tjeneste i april 1965, med navnene på baksiden. Klafstad understreket at instituttet må sørge for at disse gavene får en slik plass at de i ettertid er godt synlige. Bergen Tannlegeforening som i sin tid var blant pådriverne for tannlegeundervisningen i byen, overbragte ved sin leder Kristoffer Øvstetun en hilsen til «godkullet». Også leder av studentforeningen, Tine Degerstrøm, hilste til «gamlekara», som alle var med å stifte Odontologforeningen for femti år siden.

Så over til det faglige programmet. Amalgam er avskaffet som fyllingsmateriale, noe som enkelte av oss eldre tannleger kan ha vanskelig for å forstå, og om dette temaet redegjorde førsteamanuensis Michaela Cimpan med foredraget «Fyllingsmaterialer i konserverende tannbehandling etter utfasing av amalgam». Professor Inge Fristad redegjorde for «Endodonti anno 2012», og kollega Bjarte Grung tok for seg temaet «Gingiva og processus alveolaris», ledsaget av gode bilder. Kollega Jacob Klafstad foredro om erfaringer fra overgangen odontologi til medisin fra sin tid ved XII avdeling ved Ullevål sykehus.

Om kvelden var tannlegene, ledsagere og gjester samlet til festmiddag på Hotel Norge, hvor det ble utdelt påskjønnelser, utmerkelser og velfortjent ros.

En omvisning på Troldhaugen dagen etter utgjorde kulturprogrammet og avsluttet en vellykket 50-årsjubileumsfeiring.

ArneHedemark