Frikortbeløpene hevet med 60 kroner

Beløpene som gir rett til frikort for helsetjenester ble økt med 60 kroner fra 1. januar 2013. Økningen gjelder begge frikortordningene, som berører rundt 1,2 millioner innbyggere i Norge.

Stortinget har bestemt at beløpet økes til 2 040 kroner for egenandelstak 1. For egenandelstak 2 økes beløpet til 2 620 kroner.

To ordninger

Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. Du får frikort tak 1 i posten automatisk, frikort tak 2 må du søke om. Omkring 1,2 millioner innbyggere i Norge får frikort for helsetjenester. Det er Helsedirektoratets ytre etat, HELFO, som administrerer frikortordningene.

I egenandelstak 1 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over egenandelstaket på 2 040 kroner i 2013.

I egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved offentlig godkjente opptreningsinstitusjoner, og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Denne frikortordningen er ikke automatisert. Det betyr at pasienten selv må sende søknad til HELFO, når det er betalt mer enn egenandelstaket, som er 2 620 kroner for 2013.

Minstebeløp for utbetaling

Frikortet sendes til pasientens hjemmeadresse og overskytende beløp som pasienten har krav på, vil bli utbetalt til dennes konto. Stortinget har bestemt at fra 1. januar 2013 skal overskytende beløp som er mindre enn 100 kroner, ikke utbetales. Dersom man innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO, og summen av beløpene utgjør minst 100 kroner, kan en kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett.

Egenandel på pasientreise økt

Stortinget har bestemt at egenandelen en betaler ved pasientreise skal økes med 2,6 prosent fra 1. januar 2013. Nytt egenandelsbeløp er 133 kroner. Det finnes mer informasjon om dette på www.pasientreiser.no Mer informasjon om egenandeler og frikort finnes på www.helfo.no