PÅ NETT

Gjennombrudd for pasientjournal

Regjeringen fastsatte 9. november 2012 en ny forskrift som åpner for at alle som behandler samme pasient i et etablert fellesskap kan bruke en felles pasientjournal for pasienten.

Dette er et gjennombrudd i norsk politisk sammenheng, der tilgang på tvers av ulike juridiske enheter har vært en stor bremsekloss for bedre helsetjenester. Selv om forskriften bare åpner for et begrenset antall tilfeller er det et skritt i en ny retning.

Samme pasientjournal

- Denne forskriften gjør det enklere for både helsepersonell og pasienten ved at det nå blir en felles journal, i stedet for flere. Dette øker pasientsikkerheten og gjør samtidig at behandlingen blir mer effektiv. Den kan også gjøre samarbeidet mellom privat og offentlig enklere, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i november 2012.

Forskriften om virksomhetsovergripende pasientjournaler i formalisert arbeidsfellesskap åpner for at to eller flere virksomheter som samarbeider om å yte helsehjelp kan bruke samme pasientjournal for den enkelte pasient.

- Dette er et viktig skritt på veien mot en elektronisk pasientjournal som kan benyttes i hele helsevesenet til beste for pasientene, sier Jonas Gahr Støre.

Et formalisert arbeidsfellesskap kan være fastleger eller tannleger som arbeider sammen, eller samarbeid mellom en kommune og private tjenesteytere om å yte helsehjelp til pasienter. Når en kommune og private bruker felles pasientjournal, er kommunen ansvarlig for opplysningene. Sykehusene vil som tidligere få tilgang til pasientjournaler i forbindelse med behandling.

Kilde: Computerworld

Den mektigste i IT-Norge

Karl Erik Schjøtt-Pedersen er kåret til den mektigste i IT-Norge i tidsskriftet Computerworlds kåring. Tidlig på 2000-tallet ville en teknologi-interessert Schjøtt-Pedersen gi fredsprisen til internettet. Med ham som pådriver for regjeringens digitaliseringsprogram har offentlig IT fått en helt nødvendig politisk tyngde, mener Computerworld.

Schjøtt-Pedersen er statsråd ved Statsministerens kontor. Hans offisielle arbeidsinstruks er at han som stabssjef skal bistå statsministeren i hans arbeid, men uten et selvstendig ansvarsområde. Denne posten er blitt kalt «superminister» fordi denne statsråden kan ha en finger med i alt.

Tidsskriftet har vært i kontakt med en rekke personer tett på digitaliseringen av offentlig sektor, og alle sier det samme. Schjøtt-Pedersen er arkitekten og pådriveren bak digitaliseringsprogrammet regjeringen lanserte i 2012. Den digitale satsingen karakteriseres av mange som både riktig og viktig og ble frontet av statsminister Jens Stoltenberg og fornyingsminister Rigmor Aasrud. Men mannen bak var Schjøtt-Pedersen og prosjektet fikk med det en nødvendig politisk tyngde.