Tobakksrøyk skader hjernen

Ill: Yay Micro.

Tobakksrøyk øker risiko for lungekreft, hjerteinfarkt, hjerneslag og andre alvorlige sykdommer. En ny studie peker også på økt risiko for demens.

Studien som er publisert i tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine, viser en sammenheng mellom passiv røyking og risiko for demens. Jo mer eksponering for tobakksrøyk, desto høyere risiko for demens.

Tidligere studier viser også sammenheng mellom tobakksrøyk og negative virkninger på hjernen. En studie i tidsskriftet Archives of General Psychiatry viste raskere nedgang i hjernefunksjoner hos menn som røyker.

Nylig viste en studie i tidsskriftet Age and Ageing sammenheng mellom tobakksrøyk og skader i de delene av hjernen som er ansvarlig for resonnement, minne og læring.