Grå professorer

Ill: Yay Micro.

41 prosent av Norges professorerer er over 60 år, skriver bladet Forskerforum. Andelen professorer over 60 har økt kraftig siden 2001. Gjennomsnittsalderen for professorer er 56,6 år. Det er Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som på oppdrag for Forskerforundet har laget en rapport over alderssammensetningen blant vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler i perioden 2001 - 2011. Tolv prosent av alle landets ordinære vitenskapelig ansatte er 65 år eller mer. For å erstatte den naturlige avgangen vil det være behov for rundt 250 nyansettelser i året i denne sektoren.