Tre land representert ved tre personer fra samme korridor ved Universitetet i Tromsø

På ISO-møte i Korea: Disse herrene kommer fra samme korridor ved Institutt for klinisk odontologi i Tromsø, men representerte tre ulike land: Fra venstre Ulf Örtengren (Sverige), Asbjørn Jokstad (Canada) og Arne Hensten (Norge). Damen på bildet er turistvert.

ISO - den internasjonale standardiseringsorganisasjonen - har mange tekniske komiteer for en rekke ulike fagområder. En av komiteene er ISO/TC 106-Dentistry som arbeider med mange aspekter innen oral helse, for eksempel terminologi og definisjoner, spesifikasjoner for produkter og klinisk relevante testmetoder.

Komiteen hadde sitt 49. møte i Incheon i Sør-Korea 25. september til 5. oktober 2013. Den tekniske komiteen har medlemmer fra 27 land i tillegg til observatører.