Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgam

Helsedirektoratet søker pasienter som har langvarige helseplager de selv mener har sammenheng med sine amalgamfyllinger. Pasientene kan få delta i et prosjekt med utprøvende behandling der de får økonomisk støtte til utskiftning av sine amalgamfyllinger.

- Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om eventuelle forandringer av helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger, forteller Jon-Torgeir Lunke, avdelingsdirektør for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet.

Alle deltakere må, før de søker om å få være med i prosjektet, utredes for sine helseplager av sin fastlege og tannlege. Deretter får deltakerne oppfølging det første og femte året etter etter utskiftning.

- Oppfølging innebærer blodprøvetaking, utfylling av spørreskjema, kontroll hos tannlege og lege etter avsluttet behandling, sier Lunke.

Prosjektet koordineres ved Uni Helse i Bergen. For mer informasjon se www.uni.no/helse/amalgam