Lønnspolitisk forum, 22.-23. oktober 2013:

Tror ikke på store endringer

Deltakerne på Lønnspolitisk forum var nokså enige om at Den offentlige tannhelsetjenesten er robust og at den vil bestå i en form som er nokså lik dagens, også etter en eventuell nedleggelse av fylkeskommunen.

Det nye styret i Sentralt forhandlingsutvalg består av Farshad Alamdari som leder, her flankert av nestleder Hege Myklebust Vartdal (til venstre) og Ellen Holmemo (medlem). Vararepresentantene Asgeir Bårdsen og Torbjørn Fauske var ikke til stede da bildet ble tatt.

NTFs visepresident Jørn André Jørgensen innledet til gruppearbeid og debatt på Lønnspolitisk forums andre dag. Hans påstand er at Den offentlige tannhelsetjenesten ikke vil bestå i sin nåværende form, selv om en ikke vet på hvilken sikt endringer vil finne sted. Det eneste vi vet er at endringer vil finne sted, sa han. Og han understreket at det som er bra alltid kan bli bedre, samtidig som endringer også medfører utilsiktede bivirkninger.

- Hvis fylkeskommunen legges ned er alle kort i spill, sa Jørgensen og viste videre til den nye regjeringserklæringen som ikke sier så mye om tannhelse, men desto mer om en kommunereform - der det er stadfestet at et vedtak skal fattes i denne stortingsperioden. Det heter også at det skal innføres en prøveordning med overføring av oppgaver fra statlig og fylkeskommunalt nivå. Her kan tannhelsetjenesten være en av oppgavene en velger å overføre til et annet nivå.

- Hvordan blir fremtidens tannhelsetjeneste organisert, spurte Jørgensen, og skisserte blant annet en modell som lignet veldig på fastlegeordningen.

Deltakerne på forumet var ikke så sikre på at alt nødvendigvis kommer til å bli så veldig annerledes enn det er i dag. Det viktigste er å definere hva som er viktig og verdt å ta vare på i dagnes modell, mente flere. Forankringsnivået vil kanskje endre seg, men ikke DOT, var en nokså gjengs oppfatning. Likeledes at DOT har en struktur som kan tilpasse seg omlegging, det være seg kommunesammenslåing og nedleggelse av fylkeskommunen. De ønsket ikke å sette i gang en diskusjon om andre organiseringsformer og kanskje en prosess som ikke kan stoppes - hvis målet er å beholde det som er. Avtroppende leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF) Jan Theien sa seg enig, samtidig som han mente at dersom disse spørsmålene skal diskuteres må Lønnspolitisk forum være det riktige stedet å gjøre det på.

NTFs presiden Camilla Steinum sa seg enig i at det ikke er NTF som skal starte prosessen med å endre noe som fungerer godt i dag. Hun la imidlertid til at Høyres stortingsgruppe har spurt NTF om hva foreningen vil hvis fylkeskommunen legges ned. Med det mente Steinum at dersom noe skjer er det viktig at NTF har tenkt på forhånd.

Fylkestannlegen i Troms, Peter Marstrander, presenterte sin prioriteringsrekkefølge for organisering av DOT etter en eventuell nedleggelse av fylkeskommunen, som flere sa seg enige i, og som ingen protesterte mot. På førsteplass sto stiftelse (a la Rogaland), på annen plass region, på tredjeplass helseforetak og på fjerde, lagt til med et `OK, da'' - kommune - under forutsetning av at kommunene blir veldig store.

Leder av Sentralt forhandlingsutvalg, Jan Theien, ledet sitt siste Lønnspolitisk forum i kjent stil. Hånden var som vanlig stadig oppe som et tegn på at han ville ha ordet..

Lønn og statistikk

Et annet spørsmål som ble diskutert på forums andre dag var praksis med NTFs lønnsunderøskelse og UTVenes innhenting av lønnsdata. Spørsmålet som ble mest diskutert var hva og hvordan dataene skal og bør publiseres. Det er ikke så lett når tannlegelønnen varierer fra 480 000 til tre millioner i året, og pressen vil ha ett tall. Differensiering er problematisk å få til, og samtidig helt nødvendig. Tannlegelønninger varierer veldig, også i offentlig sektor.

Leve særaldersgrensen

Neste spørsmål var særaldersgrensen, på 65 år. Den er det i høy grad stemning for å beholde, skal vi dømme etter det de sa de som tok ordet, selv om en og annen sa imot. Det handler om verdighet og muligheten til å gå av med helsa i behold, samt retten til en rimelig pensjon. De som vil kan fortsatt jobbe til de er 70. Dette er det verdt å kjempe for, sa flere, og kanskje vi skal få en annen alliansepartner enn Akademikerne når det gjelder denne eventuelle kampen.

Lederopplæring

Tannleger bør ledes av tannleger, skal vi tro tannlegene på Lønnspolitisk forum. Og de trenger lederopplæring. Det er NTF i gang med å utvikle og etablere og flere tok til orde for at NTF bør samarbeide med fylkeskommunen eller Den offentlige tannhelsetjenesten om dette. NTFs generalsekretær, Richard Næss, fortalte at NTF var i gang med å utvikle et samarbeid med Universitetet i Oslo som kan stå som arrangør av en fremtidig ny lederutdanning for tannleger. Næss la til at NTF vil ha en bredde som favner videre enn fylkeskommunen. Til samarbeidet med universitetet ble det sagt fra forumdeltakernes side at det er viktig at lederutdanningen er tilpasset og forbeholdt yrkesgruppen tannleger.

Det virker som om flere tannleger er interessert i lederstillinger igjen. Relativt nyutdannede tannleger søker klinikksjefstillinger i større grad nå enn før. Det kan være problematisk, mente noen, at faglig uerfarne folk skal ha ansvar for folk som har jobbet lenger og kan mer. Andre mente at det ikke var så farlig å delegere deler av lederjobben til andre yrkesgrupper. Tannleger er ikke nødvendigvis de som kan mest om økonomi og administrasjon.

Valg

Det ble foretatt valg til nytt styre i Sentralt forhandlingsutvalg (SF) for toårsperioden 2014 og 2015. Farshad Alamdari (Hedmark) ble valgt til ny leder. Hege Myklebust Vartdal (Møre og Romsdal) ble valgt til ny nestleder og Ellen Holmemo (Bergen) ble valgt til medlem. Nye vararepresentanter er Asgeir Bårdsen (Universitetet i Bergen) og Torbjørn Fauske (Nordland).

Tekst og foto:
Ellen Beate Dyvi