Kurs for lokale tillitsvalgte i NTF:

Lærerikt og nyttig

23. og 24. september ble det arrangert kurs for tillitsvalgte i NTFs lokalforeninger. 19 deltakere fra 14 lokalforeninger ga uttrykk for at det var to lærerike dager i Oslo. Neste mulighet kommer rett etter årsskiftet.

NTFs president Camilla Hansen Steinum åpnet kurset for lokale tillitsvalgte og snakket om hvordan NTF arbeider politisk.

NTFs hovedstyre har besluttet at NTFs sekretariat skal tilby organisert opplæring av tillitsvalgte i NTFs lokalforeninger. Kurset som ble arrangert 23. og 24. september var det første i et nytt kursopplegg som fra nå vil bli tilbudt en gang i året.

Neste mulighet er allerede i januar-februar 2014. Da har det vært avholdt generalforsamlinger med valg til alle lokalforeningsstyrene. Alle som da er valgt inn i de ulike styrene vil bli invitert til kurs, bortsett fra dem som deltok på kurset i september.

Kurset holdes i NTFs lokaler i Vika i Oslo. Det er ønskelig at alle lokalforeninger melder på to deltakere, selv om plassen er begrenset, sier kursgiver. Det vil bli laget en venteliste for dem som ønsker å være med på kurset. I september fikk alle som sto på listen plass. Neste gang blir det antagelig flere påmeldte og mer konkurranse om plassene, siden noen lokalforeninger lot være å sende noen av sine tillitsvalgte på kurs i september i påvente av generalforsamling og valg.

Planen er at det skal holdes kurs for lokale tillitsvalgte hvert år tidlig på året, etter modell av kurset som ble holdt i september i år. Kurset vil likevel hele tiden være under utvikling, basert på tilbakemeldinger fra deltakerne og utviklingen på NTFs arbeidsfelt. De som deltok i september har gitt verdifulle tilbakemeldinger som vitner om at de har hatt godt utbytte av kurset. Samtidig er det alltid rom for forbedringer.

Kurset NTF tilbyr lokale tillitsvalgte er i tillegg til opplæringsfunksjonen en god anledning til å møte politisk ledelse i NTF, de ansatte i NTFs sekretariat og ikke minst tillitsvalgtkolleger fra hele landet.

NTFs advokat Elisabeth Scarpello ga en gjennomgang av foreningens etiske regler. Scarpello er også sekretær for NTFs råd for tannlegeetikk.

NTFs økonomisjef, Wenche Stavik, snakket om formelle krav ved styrearbeid, håndtering av honorar? og litt om merverdiavgift.

Hvorfor være medlem av NTF? NFSs advokat Tone Galaasen gjorde rede for det som gjør at medlemskapet i NTF kan lønne seg.

NTFs informasjonssjef, Morten Rolstad, snakket om kontakt med media. Er det en trussel - eller en mulighet?

Ellen Beate Dyvi
Alle foto:
Kristin Aksnes