Botox mot hodepine?

Lokale injeksjoner med Botox - botulinumtoksin - er mest kjent som rynkebehandling, der mekanismen er å lamme de små hudmusklene. Legemidlet har flere andre anvendelser, også i det maxillofaciale området, som belyst i artikkel i Tidende fra 2012 (1).

En anvendelse som også har vært fremme i media, er å behandle hodepine med botulinumtoksin. Dette har vært prøvd i forbindelse med migrene. Statens legemiddelverk vurderer at botulinumtoksin som migrenebehandling har beskjeden effekt (2), basert på to studier med tilsammen 1384 deltakere. Det ble funnet en liten, men statistisk signifikant forskjell mellom placebogruppen (saltvann) og behandlingsgruppen (Botox).

Det pågår nå utprøvende behandling av refraktær klasehodepine (tidligere kalt cluster-hodepine) ved hjelp av botulinumtoksin. Denne typen hodepine er svært intens og invalidiserende. Botulinumtoksin blir injisert ved ganglion sphenopalatinum som ligger bak bihulene (i fossa pterygopalatina). Dette er nå under klinisk utprøving i regi av Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved NTNU/St.Olavs hospital i Trondheim. Behandlingen krever presis navigering basert på MR-opptak og spesialutviklet utstyr for injeksjon (3).

Referanser

  1. Øyri H, Skjelbred P, Olsen-Bergem H. Botulinumtoksin - en oversikt over mulige bruksområder innen oral og maxillofacial kirurgi. Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 516 - 20. http://www.tannlegetidende.no/index.php ?seks_id=484889

  2. Statens legemiddelverk. Legemiddelanmeldelse - Botulinumtoksin (Botox). http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Andre/Sider/Legemiddelanmeldelse---Botulinumtoksin- %28Botox %29.aspx (23. 9. 2013)

  3. Forskning.no. Botox mot selvmordshodepine. http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/368780 (5.10. 2013)

Nils Roar Gjerdet