På nett

Den digitale postkassen

I 2014 skal vi få all offentlig korrespondanse elektronisk. Fornyingsminister Rigmor Aasrud har besluttet at de digitale postkasseleverandørene skal få konkurrere om brev fra det offentlige Norge.

- Når den enkelte innbygger selv kan velge hvilken leverandør som skal benyttes, vil dette stimulere tilbyderne til både å utvikle gode postkassetjenester for innbyggerne og til å bidra til å øke volumet av digital post fra forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding fra departementet. Digital postkasse er sentralt i regjeringens digitaliseringsprogram som ble lagt frem i april i år.

Målet er at innbyggere og næringsliv skal slippe å bruke papirpost, og i stedet kommunisere digitalt med forvaltningen.

Erfaringer fra Danmark, som har hatt en slik løsning i flere år, viser at de fleste innbyggerne tar en slik løsning i bruk når den er på plass. Digital post til innbyggerne har også vist seg å være god ressursbruk, med opp til 80 prosent kostnadsbesparelse for offentlig sektor.

- Samtidig som vi får opp postkasseløsningen, skal alle de største statlige tjenestene være digitale allerede i første halvdel av 2014. Vi jobber også med en endring av lovverket fra samme tidspunkt, sier Aasrud.

Samtidig skal innbyggere som har reservert seg mot digital post fortsatt kunne motta offentlig post i det gode, gamle papirformatet. Endringen i lovverket innebærer at du ikke lenger trenger å be om å få posten fra forvaltningen digitalt. Alle som ikke har reservert seg mot digital post, skal få elektronisk post automatisk.

- Alle innbyggere vil selvfølgelig bli godt informert om endringene i god tid i forkant, sier statsråden.