Røykeslutt reduserer angst

Ill: Yay Micro.

Røyking reduserer ikke angst, slik mange feilaktig tror, men røykeslutt gjør det. Det viser en ny undersøkelse publisert i The British Journal of Psychiatry.

Forskerne, fra Oxford University og Kings College London, sier at det er en utbredt feilaktig tro på at røyking er avstressende.

Det motsatte er tilfelle: Røyking fører trolig til angst. Det er viktig at røykere opplyses om dette slik at de kan forstå hvordan deres egne erfaringer kan være misvisende.

Forskere mener feiloppfatningen har oppstått fordi nikotin-abstinens akutt kan gi uro, irritabilitet, anspenthet og angst.