Praksiseierforeningens årsmøte

Praksiseierforeningens årsmøte ble avholdt på RadissonBlu Scandinavia Oslo den 14.-15. september med ca. 80 deltakere.

Fredag foreleste professor i psykologi Ståle Einarsen om «Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet; Arbeidsmiljøloven som rettesnor.»

Lørdag holdt Bjarne Håkon Hanssen fra First House foredraget «Private aktører i norsk tannhelsetjeneste. Hvor går veien videre, kan vi vente oss reguleringer og eventuelt hvilke? Hva er akseptable egenandeler for våre pasienter? Hva skal til for å få tilbake skattefradrag for store sykdomsutgifter?». Hans spådommer var at det kom til å skje lite med disse sakene. Politikerne kommer til å få store utfordringer i form av en dobling av befolkningen som er over 67 år de neste 30 årene, og andre saker vil neppe bli prioritert.

Trond-Egil Korsmoe og Gard Lauvsnes snakket om fordelene og ulempene ved å gå inn i tannlegekjeder. Korsmoe som kommende medeier i tannlegekjeden Smile og Lauvsnes som forhenværende eier av Colosseumklinikken.

Paneldebatten «Støtter NTF ulovlig subsidiering av DOT?» ble innledet av Øyvind Simonsen, Bergen. I panelet satt i tillegg til Simonsen også NTFs generalsekretær Richard Næss og fylkestannlegen i Troms, Peter Marstrander. Praksiseierforeningen har innklaget dette forholdet for EFTAs overvåkningsorgan ESA. Simonsen beskrev i sin innledning hvordan NTF og andre myndigheter støtter ulovlighetene, mens Næss sa at dette ikke er tilfelle og at han ikke oppfattet noen motstand hos fylkestannlegene eller andre mot at dette forholdet blir brakt i orden, og at det arbeides med saken. Etter debatten oppsummerte møteleder Svend Holum fra Saga Consult AS, at påstandene om kryssubsidiering ikke var tilbakevist, men heller ikke dokumentert.

Forbrukerrådet ved Hilde Uthaug presenterte den nye prisportalen for tannleger «Hva-koster-tannlegen». Kommentarene fra salen gikk ut på at den virket uferdig og noe prematur.

På den etterfølgende generalforsamlingen valgte Praksiseierforeningen nytt styre: leder Magne Skomedal, nestleder Jon Reidar Eikås, kasserer Odd Nesse og øvrige medlemmer: Birte Jordal, Olaug Egeland, Anne Holtan Saga, Morten Danmo og Baard Førre.

Tekst og foto: KristinAksnes