På nett

Få nytte av sosiale medier

Ill: Yay Micro.

Helsedirektoratet har laget en veileder som skal hjelpe større og mindre virksomheter innen helsesektoren i bruken av sosiale medier. Veilederen presenterer ulike problemstillinger ved bruken av sosiale medier, for ledelsen, de ansatte og for pasientene, og gir konkrete tips som ledelse, sikkerhetspersonell og kommunikasjonsfolk kan ha nytte av når retningslinjer skal lages. Veilederen inneholder også tekstforslag som kan brukes som utgangspunkt og for å komme i gang. Veilederen kan lastes ned på helsedirektoratet.no/lover-regler/norm.