Høy doktoralder

Ill: Yay Micro.

Mens andelen stipendiater som fullfører en doktorgrad i løpet av åtte år har økt vesentlig i perioden 1981 - 2010 har gjennomsnittsalderen for nye doktorerer ikke sunket de siste ti årene. Dette viser en undersøkelse av stipendiater og doktorgradsgjennomføring fra stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Mannlige stipendiater bruker kortere tid på doktorgraden enn kvinnene, men like mange av hvert kjønn fullfører. De statlige høyskolene har lavere gjennomføringsgrad enn universitetene. NIFU har også utgitt en større evaluering av norsk ph.d.-utdanning, skriver bladet Forskerforum.