Sykepleierne feirer 100 år

Ill: Yay Micro.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er 100 år i år, og i september feiret de dette. Gjennom et århundre har sykepleiere kjempet en innbitt kamp for anerkjennelse av sitt fag, med en egen utdanning og et unikt kunnskapsgrunnlag. En slik anerkjennelse har sittet langt inne i et samfunn og et helsevesen hvor mye har handlet om legene. Sykepleierne har alltid vært verdsatt av sine pasienter. Men de har slitt med lav status hos beslutningstakerne. Det har gitt beskjedne rammevilkår, lave lønninger, dårlig uttelling for utdanning og problemer med å rekruttere mannlige sykepleiere, skriver bladet Sykepeien på lederplass.

Anno 2012 fremstår imidlertid NSF som sterkere enn noensinne. Den kolossale oppslutningen om forbundet viser at det for sykepleiere ikke finnes et reelt alternativ som i samme grad ivaretar både profesjon og arbeidsvilkår. Gjennom årene er NSF blitt en tyngre aktør i samfunnsdebatten. Ingen glemmer lengre å nevne sykepleiere som en nøkkelfaktor i utformingen av helsetjenesten.

I lederen heter det videre at NSF ikke kan hvile på sine laurbær. Medlemmene vil ha mer igjen for sin kontingent enn forsikringspoliser og en forbundsleder som er på Dagsrevyen en gang i blant. Sykepleiere vil ha et fellesskap og en organisasjon som ser dem, både når det går godt og når det går dårlig. Videre sies det at den enorme medlemsmassen kanskje kan oppleves som en utfordring når man skal marsjere mot bestemte mål. Det kan gjøre det fristende å øke propagandafaktoren, lukke dørene, forenkle budskapene og begrense meningsdanningen i forkant av viktige beslutninger.

Sykepleien på lederplass ønsker videre at NSF bevisst satser på å videreutvikle en åpen organisasjon, helt ned til lokalplanet, hvor avvikende meninger og ytringer blir sett på som tilskudd, ikke som et problem. En moderne, selvbevisst organisasjon bør bygge på respekt for hvert enkelt medlem og flagge mangfoldet, heter det til slutt i lederen.