Lønnsomt å inkludere

Ill: Yay Micro.

Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet. En analyse fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at samfunnet kan spare milliarder på å få flere i jobb, skriver bladet Fysioterapeuten.

Rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, er laget på oppdrag av Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet. Bakgrunnen var muligheten for å bruke en samfunnsøkonomisk analysemodell som AFI har utviklet i samarbeid med det danske COWI, for å analysere konsekvenser av tiltak i arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken.

- Med moderate forutsetninger om omfanget av arbeidsdeltakelse vil en fem prosents økning gi en samfunnsøkonomisk gevinst på cirka 13 milliarder kroner over en tiårsperiode. Hver enkelt ny arbeidstaker vil i tiårsperioden bidra med en samfunnsøkonomisk gevinst på nær 900 000 kroner, skriver AFI på sine nettsider.