Kurs for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner

Det odontologiske fakultetet i Oslo inviterer tannleger til kurs i bruk av sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis. Kurset fører frem til norsk lisens for bruk av lystgass, men det vil også bli lagt stor vekt på å gi deltagerne trygghet og erfaring i bruk av andre sedasjonsformer som kan benyttes i kraft av ordinær tannlegelisens.

Statens legemiddelverk arrangerte i november 2002 Terapiverksted med tittelen Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling, og utga i 2003 terapianbefalinger på basis av dette. Det vil bli lagt stor vekt på å formidle og utdype retningslinjene som dette dokumentet anbefaler.

Kursansvarlige

Klinikksjef Kari Gravem Kvakestad, Det odontologiske fakultet, UiO

Professor Erik Skaret, Det odontologiske fakultet, UiO

Anestesioverlege Tormod Røysland, Aker universitetssykehus

Sted

Aker universitetssykehus (Del 1)

Det odontologiske fakultet (Del 3)

Tid

Del 1: Uke 39 (27. september – 1. oktober)

Del 3: Uke 47 (22. – 26. november)

Antal deltakere

Oslo: Maks 9

Kursavgift

Kr 15 000

Påmelding (bindende)

Påmeldingen skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år og nåværende stilling. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten bør vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen.

Påmeldingsfrist

1. juni

Kontaktperson

Kari Gravem Kvakestad, tlf. 22 85 22 69, karigk@odont.uio.no