Arbeidsmiljøpris til DOT i Hordaland

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) fikk Hordaland fylkeskommunes arbeidsmiljøpris for 2010. Systematisk og målrettet arbeid med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) og arbeid for å få ned sykefraværet, er begrunnelsen for tildelingen.

DOT i Hordaland omfatter rundt 350 ansatte fordelt på bortimot 70 klinikker, pluss tannhelseavdelingen i fylkesadministrasjonen. Sykefraværet i DOT har i flere år ligget høyt, og over gjennomsnittet for fylkeskommunen for øvrig. I 2008 laget tannhelseavdelingen en tiltaksplan som har ført til at det samlede sykefraværet er blitt redusert. Innholdet i tiltaksplanen omfatter blant annet: En kampanje for å fremme fysisk aktivitet, årlige samlinger for hele virksomheten for å fremme det faglige og det sosiale miljøet, systematisk arbeid for å utvikle teamarbeid og lagånd, felles distriktsmøter, klare retningslinjer for tildeling av kursmidler og lederopplæring med vekt på personlig lederutvikling.

Tannhelsetjenesten har for øvrig HMS og sykefravær som faste temaer på alle ledermøter.

Hovedverneombud Turid Hammerstad tok imot prisen, en skisse av Ferdinand Finne, og sa at det fysiske arbeidsmiljøet i DOT er veldig godt, og at de må arbeide mer med det psykososiale. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen sto for overrekkelsen på Arbeidsmiljødagen 2010 den 15. april i Bergen. Foto: Stanley Hauge, Hordaland fylkeskommune