Håndknyttet teppegave til NTF

Teppehandler og tannlege Terje Berg overrakte sin personlige gave til NTF på årets Forum for tillitsvalgte. Teppet som er knyttet i den nordiranske byen Tävriz, mot grensen til Kaukasus, er en jubileumsgave som ble bestilt i god tid før 125-årsmarkeringen til NTF i oktober i fjor. Overføringen fra fotografiet av Apolloniabildet, hentet fra et alterskap i Aure kirke, var imidlertid svært tidkrevende, mye mer enn selve knyttingen, forteller Berg. Teppet er for øvrig knyttet i ull på silkerenning og knutetettheten er 550 000 per m2. NTFs president tok imot gaven på vegne av foreningen. Foto: Kristin Aksnes.