PÅ NETT

Vårslipp av e-bøker fra UB

Tidsskrifter leses mer og mer på skjerm, e-bøkene blir også mer tilgjengelige.

Nytt storinnkjøp av e-bøker gjør Universitetsbiblioteket (UB) ved Universitetet i Bergen så å si døgnåpent, melder nettavisen for UiB, På Høyden.

Ole Gunnar Evensen, avdelingsleder ved tilvekstavdelingen ved UB, forteller til avisa at et nytt, stort innkjøp fra det tyske forlaget Springer, gjort sammen med universitetsbibliotekene i Oslo, Trondheim og Tromsø gir rundt 19 000 titler tilgjengelig som nedlastbare filer.

Forlaget Springer er i dag verdens største utgiver av vitenskapelig litteratur innen helse, medisin og teknologi, og har blant dem en hel rekke odontologiske bøker.

Det er ingen restriksjoner når det gjelder nedlasting av bøkene, og de er søkbare i fulltekst på bibliotekets sider. For de mange som fremdeles foretrekker å lese bøker på papir, kan en bestille en papirversjon av e-boka, til en langt rimeligere pris enn den opprinnelige papirutgaven.

Ingen laud til Wikipedia

Den norske versjonen av nettleksikonet Wikipedia er gjennomgått av tre forskere fra Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. De har tatt stikkprøver innenfor sine egne fagfelter, og er ikke imponert over nivået. Spesielt de økonomiske artiklene får hard medfart, mens både historie og biologi kommer bedre fra det.

Den engelske versjonen er generelt regnet for å være grundigere og bedre redigert, og anbefales hvis emnene gjør det mulig.

Ellers gjelder det selvsagt at i et leksikon uten redaktør, må en vurdere kvaliteten selv, og ty til sikrere og mer kvalitetssikrede kilder i vanskelige spørsmål.