Null hull på Facebook

Produsenten bak Flux har opprettet et forum for foreldre som vil ha barn med null hull, der de kan utveksle erfaringer om barns tannhelse. Null hull-klubben hadde i midten av mars nærmere 8 000 tilhengere.