Orale slimhinnelidelser i allmennpraksis

Formålet med kurset vil være å øke kunnskapen i allmenn tannlegepraksis om de vanligst forekommende slimhinnelidelser i befolkningen. Dessuten å øke kunnskapen om mer spesielle patologiske sykdomstilstander i munnslimhinnen, lære å vurdere behov for videre utredning og eventuelt henvisning.

De mest vanlige slimhinnelidelsene vil bli presentert og gjennomgått med symptomer, kliniske funn, utredning og diagnostikk, samt behandling.

I tillegg blir det presentert en del kliniske kasus hvor sykdomstilstanden i munnslimhinnen har kunnet gjenspeile mer allmennmedisinske forhold som immunsuppresjon, gastrointestinal sykdom, blodsykdom etc.

Presentasjonene er i miniforelesnings- og seminarform, med mulighet for spørsmål og innspill underveis.

Kurset innebærer aktiv deltakelse med egentesting i løpet av foredraget.

Tid

Fredag 19. november 2010 kl. 1000–1700.

Målgruppe

Tannleger i allmennpraksis

Antall deltakere

Maksimum 30

Sted

Haukeland Universitetssykehus, Sentralblokken, 2. etg. K-korridor; Hode-halsklinikken, Auditorium K201

Kursavgift

kr 2100 inkludert kursmateriell og lunsj

Påmelding ved NTFs nettside.

Påmeldingsfrist

1. november 2010

Kursgivere

Evelyn Neppelberg, førsteamanuensis og overtannlege ved kjevekirurgisk avd., Haukeland Universitetssykehus

Monica Gordh, førsteamanuensis, overtannlege og avdelingsleder ved kjevekirurgisk avd., Haukeland Universitetssykehus