Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursgivere

Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland

Professor, oral kirurg Knut Tornes, Haukeland og UiB

Spesialist i oral protetikk Harald Gjengedal, UiB

Forelesere fra fagmiljø i Bergen og Oslo

Representanter for HELFO og leverandører

Målgruppe

Allmennpraktiserende tannleger

Kursplan

  • 4 samlinger á 2 dager over 4 måneder

  • Forelesninger i protetikk, kirurgi og periodonti

  • Kliniske demonstrasjoner på storskjerm

  • Modellanalyse og kasuspresentasjoner

  • Gruppeoppgaver og klinisk virksomhet

  • Avsluttende test

Kurssted

Haukeland universitetssykehus, Bergen

Tid

28.–29. januar

25.–26. februar

25.–26. mars

6.–7. mai

Kursavgift

Kr 25 000

Antall

25

Påmelding

Søknadsskjema er lagt ut på NTFs nettside, www.tannlegeforeningen.no, under kurs og utdanning, implantatprotetikk, nyttig. Skjemaet sendes til NTF v/Sissel Dahl, eller på e-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no

Nærmere informasjon

Ta kontakt med Sissel Dahl tlf. 22 54 74 14 eller Aril Jul Nilsen tlf. 22 54 74 09.

Søknadsfrist

1. november 2010

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

  • Arbeidssted i geografisk område med få operatører

  • Allmennpraktiker foran spesialist

  • Allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt