Obligatorisk å lese Tidende

Denne utgaven av Tidende er, slik nummer 12 har vært de siste årene, et spesialhefte som presenterer etterutdanningsmuligheter, uten det vanlige innholdet med vitenskapelige artikler, aktueltstoff, debatt og faste spalter om praksisdrift med mer.

Vi stiller Tidendes spalter til disposisjon for NTFs fagavdeling som får presentere sine januarkurs som går av stabelen i Oslo rett over nyttår, Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE) og utenlandskurset som er blitt et fast innslag. Samtidig får NTFs lokalforeninger presentere sine kursaktiviteter som vil finne sted ut over våren 2011.

Å gå på kurs er en fin måte å holde seg oppdatert i faget sitt på, og kursdeltakelse vil kanskje være det de fleste tenker på når det gjelder etterutdanning, som etter hvert, og ganske snart, skal bli obligatorisk for NTFs medlemmer.

Dette er under utredning, etter et prinsippvedtak i NTFs representantskap i november 2009. Gruppen som utreder konsekvensene av innføring av obligatorisk etterutdanning, og en praktisk gjennomførbar modell for dette, skal legge frem resultatene av sitt arbeid omtrent samtidig med at tannlegene møtes til januarkurs i Oslo i 2011. Meningen er at det skal føre til vedtak i NTFs representantskap i november samme år.

I Danmark har de som er medlemmer av NTFs søsterorganisasjon vært pålagt obligatorisk etterutdanning siden januar 2009. For halvannet år siden, i april 2009, kom Dansk Tandlægeforening på besøk til NTFs Forum for tillitsvalgte for å fortelle om ordningen de hadde lagt seg på. Noe av det jeg noterte meg ved det som ble fortalt da, er at danskene var i gang med å diskutere seg frem til en løsning som skulle føre til at tannlegene skulle få uttelling for å lese vitenskapelige artikler, i blant annet Dansk Tandlægeblad, som er Tidendes danske kusine, eller fetter.

På NTFs næringspolitiske forum nå i september var han som er NTFs hovedstyre sin representant i den nevnte utredningsgruppen på plass, for å fortelle hvor langt de hadde tenkt. Da benyttet jeg anledningen til å spørre om de har tenkt å gi NTFs medlemmer uttelling for å lese vitenskapelige artikler og annet fagstoff i Tidende. Svaret, slik jeg hørte det, var et ubetinget ja.

Det er gode nyheter for våre lesere. Samtidig som det bare skulle mangle. All den stund Tidende har som en av sine hovedoppgaver å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger.

Det er fagstoffet som leses mest og det er fagstoffet som er mest etterspurt. Det viser samtlige leserundersøkelser som er gjennomført for Tidende så lenge vi kan huske, og sist gang i mars i år.

Med Tidendes formålsparagraf, den store registrerte leselysten hva angår fagstoff og med Bernt Vidar Vagles entydige svar på vårt spørsmål tør vi nesten si at det snart blir obligatorisk å lese Tidende. Det kommer imidlertid ikke til å forandre så mye. Vårt inntrykk er at norske tannleger leser, som om det allerede var obligatorisk. Slik de også går på kurs.

Nå kan dere lese kurskatalogen og se om dere finner noe som passer. Det burde ikke være så vanskelig. Og så kan dere glede dere til 27. oktober. Da kommer en ny ordinær utgave av Tidende, med mer vitenskap og annet fagstoff.

Ellen Beate Dyvi