Handbok i fast protetik

Ann Wennerberg och medarbetare

Målgruppe for boken er hele tannhelseteamet, med liten eller begrenset erfaring i protetiske behandlinger. Forfatterens intensjon er å vise arbeidsgangen steg for steg. Boken er ikke en lærebok, men en praktisk veiledning og hjelp for å utføre vanlig behandling og behandlingsplanlegging i forbindelse med fast protetikk.

Den tar for seg materialvalg både for kroner og broer og bruk av forskjellige sementer.

Boken har også som intensjon å diskutere hvilke problemstillinger som bør henvises til spesialistklinikk.

Den er bygget opp etter naturlig arbeidsgang, med undersøkelse, terapivalg, preparering, avtrykk, prøving, sementering, hygieneinstruksjon, etterkontroll og reparasjoner. Den har også en litteraturhenvisning for fordypning.

Boken er skrevet på relativt lettfattelig og greit svensk. Layout er slik at det er plass til å kunne gjøre seg enkle bemerkninger i margen. Illustrasjonene er klare og tydelige og den har A5-størrelse, noe som gjør den lett å ta med seg. Papiret er glanset, og innbindingen er i softback.

For klinikkpersonell og studenter som ikke har egen klinikkhåndbok i protetikk kan denne boken være et fint alternativ. Også for tannleger som har vært borte fra protetikkbehandling en stund, og som vil friske opp arbeidsgang og småtriks for å kunne utføre behandling på en grei og enkel måte, kan boken gi en rask oversikt. Som alt innenfor «tannlegeriet» er det ikke kun én vei som er den riktige, og denne boken vil kunne hjelpe til for å føre frem til målet.

I litteraturhenvisningene bak i boken er det blant annet henvist til to bøker om protetikk for den som vil vite mer om og hvordan man ser på protetikk med skandinaviske øyne. I disse finner man også litteraturhenvisninger for den som vil fordype seg videre i stoffet.

AnneKalvik 

Stockholm: Gothia Förlag; 2007. 80 sider, 14 tabeller, 21 illustrasjoner. ISBN 978-91-7205-555-1