Takk — og godt nytt år

Tidendes redaksjon vil ønske alle lesere og bidragsytere et riktig godt nytt år. Samtidig vil vi takke de mange som gjennom 2008 har skrevet, eller på andre måter bidratt til at vi kan presentere både fagartikler og annet stoff i tidsskriftet. Ikke minst gjelder det artikkelforfatterne; bare de som selv har skrevet faglige artikler, vet hvor mye arbeid som ligger bak.

I den sammenheng vil vi også gi en stor takk til fagfellevurdererne. Ved å vurdere det faglige innholdet i artiklene, er de med på å kvalitetssikre stoffet. Dette er en både viktig og tidkrevende prosess.

Videre vil vi gjerne også takke de mange kolleger som anmelder bøker. Det er ikke bare bare å få en kanskje tykk bok som både skal leses og vurderes. Og takk til dem som bidrar med debattinnlegg og kommentarstoff. Vi håper på et aktivt år med godt samarbeid i året som kommer.

Redaksjonen