Ny redaktør i Tidende

Ellen Beate Dyvi er ansatt som redaktør av Tidende fra og med 1. januar 2009, og overtar som ansvarlig redaktør når Gudrun Sangnes går av med pensjon i løpet av våren 2009. Dyvi har vært journalist i tidsskriftet siden 2000. Hun er cand. polit med hovedfag i medievitenskap. Hun har tidligere arbeidet som konsulent i Utenriksdepartementet, vært engasjert som forsker ved Universitetet i Oslo og vært ansatt som informasjonsrådgiver i Norges Eksportråd og Fiskeridepartementet. Dyvi er bosatt på Skøyen i Oslo.