Tid for nyttårsforsetter og røykeslutt

Ved nyttår er det mange som ønsker å slutte å røyke. Helsedirektoratet vil også i år markere nyttår med en massemediekampanje. Kampanjen skal informere om helseskader knyttet til røyking og motivere til røykeslutt. NTF oppfordrer medlemmene til å støtte aktivt opp om kampanjen!

Du kan støtte opp om kampanjen på flere måter. Det viktigste er å snakke med pasientene om røyking og gevinstene ved å slutte. Om du i tillegg ønsker å ha noe materiell å dele ut, kan brosjyrene «Guide til røykfrihet» eller «Røyketelefonen 800 400 85 gjør det enklere å slutte» bestilles på www.tobakk.no

Kampanjen starter 5. januar, den vil vare i tre uker og er en oppfølger av tidligere kampanjer. Budskapet er at røyking er helseskadelig og at det er hjelp å få for den som ønsker å slutte.

Det er utarbeidet en film som skal vises i flere TV-kanaler. Filmen omhandler sykdommer som i stor grad kan relateres til røyking: Hjerte- og karsykdommer, hjerneblødning, lungekreft, KOLS og koldbrann. Filmen oppfordrer folk til å ringe Røyketelefonen 800 400 85 eller kontakte legen for å få hjelp til å slutte. Samtidig sendes radioreklame som informerer om Røyketelefonen 800 400 85. Kampanjeweben www.tobakk.no vil ha gode råd for røykeslutt, informasjon om lokale røykesluttkurs og helseskader ved røyking.