Avdeling for medlemsrådgivning

Medlemsrådgiverne gir råd innen de fleste næringsjuridiske områder samt i arbeidsgiver- og arbeidstakerspørsmål. Nedenfor er medlemsrådgiverne angitt med navn, tittel og hovedarbeidsområde. Alle som er oppført med juridisk medlemsrådgivning, kan veilede om juridiske spørsmål generelt, herunder f.eks. arbeidsrett, husleieavtaler, kontrakter mv. i tillegg til sine særskilte ansvarsområder.

Avdelingsleder Dag Erlend Reite

Juridisk medlemsrådgivning generelt, klagesaker og pasientskadeordninger.

E-post: dag.reite@tannlegeforeningen.no Tlf. 22 54 74 12

Forhandlingssjef John Frammer

Medlemsrådgivning om lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon. Rådgivning ift. kollektiv arbeidsrett, herunder tariffspørsmål og forhandlinger.

E-post: john.frammer@tannlegeforeningen.no Tlf. 22 54 74 10

Seniorkonsulent Lin Muus Bendiksen

Medlemsrådgivning vedrørende arbeids- og driftsbetingelser for privatpraktiserende, lønns- og arbeidsforhold for hjelpepersonell i henhold til mønsteravtalen og internkontroll-HMS.

E-post: lin.bendiksen@tannlegeforeningen.no Tlf. 22 54 74 15

Juridisk rådgiver Dag Kielland Nilsen

Juridisk medlemsrådgivning generelt, skatte- og avgiftsspørsmål.

E-post: dag.nilsen@tannlegeforeningen.no Tlf. 22 54 74 35

Advokat Elisabeth Scarpello

Juridisk medlemsrådgivning generelt, etiske spørsmål, samarbeidsavtaler mellom tannleger.

E-post: elisabeth.scarpello@tannlegeforeningen.no Tlf. 22 54 74 01