§§§Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som enten kan sendes til redaksjonen eller direkte til Dag E. Reite.

Spørsmål

Min tannhelsesekretær har gjentatte ganger forsøkt å kutte ut røyken. Nå har hun på min oppfordring meldt seg på et røykeavvenningskurs. Kurset koster 1 400 kroner, og hun har spurt meg om jeg kan dekke utgiftene. Kan jeg som arbeidsgiver dekke disse utgiftene?

Svar: Ja, det kan du. Denne utgiften kan du da fradragsføre i ditt regnskap. Beløpet skal ikke lønnsinnberettes på tannhelsesekretæren. Myndighetene ser på dette som et så positivt tiltak at arbeidstakere kan få slike kurs fra arbeidsgiver skattefritt!