Ingen mønsteravtale eller tariffavtale!

NTF får fra tid til annen spørsmål fra tannleger som har blitt forelagt et utkast til arbeidsavtale for tannpleiere. Sammen med avtaleutkastet er det presentert et hefte med «veiledende bestemmelser».

NTF gjør oppmerksom på at dette utkastet til en arbeidsavtale, og dens veiledende bestemmelser, ikke er utarbeidet i samarbeid med Tannlegeforeningen. Utkastet er ingen tariffavtale som NTFs medlemmer er bundet av. NTFs medlemmer er derfor ikke på noen måte forpliktet til å legge denne til grunn når de inngår arbeidsavtaler med tannpleiere.

Vi gjør også oppmerksom på at utkastet går lenger enn det arbeidsgiver ellers vil være forpliktet til. Dette gjelder blant annet overtidstillegget størrelse og forslag om lønn til etterlatte.

Dag KiellandNilsen 

advokatfullmektig, NTF