Verdens aidsdag 1. desember, 2008:

Mange klager fortsatt på tannlegen

Dette var ett av funnene som ble presentert da Fafo offentliggjorde resultatene av dybdeintervjuer med 25 hivpositive.

Tannlegene var den eneste helsepersonellgruppen som ble fremhevet negativt av forskerne som hadde intervjuet 15 menn og ti kvinner. Det var riktignok litt snakk om at fastlegene ikke gjorde jobben sin også, men det var tannlegene som ble omtalt som irrasjonelle. Til tross for at Tannlegeforeningen har gjort mye for å informere, ble det lagt til. I den etterfølgende debatten, som dreide seg mye om hvordan en kan få til god informasjonsformidling, fremhevet den ene debattanten etter den andre tannlegene som kunnskapsløse, og uforstående. Med det er tannleger med på å gjøre livet vanskelig for hivpositive. Det virker som om dette er blitt en sannhet som har festet seg, blant hivpositive og blant dem som jobber med problemstillinger knyttet til hiv og aids.

De kvalitative intervjuene inngår som en del av Fafos levekårsundersøkelse blant hivpositive. Sluttrapporten kommer våren 2009, etter at resultatene av en spørreskjemabasert kvantitativ undersøkelse foreligger.

Med bakgrunn i de 25 kvalitative intervjuene som nå er gjennomført, viser det seg at det å leve med hiv arter seg svært forskjellig fra person til person. For noen har det faktisk gjort livet rikere, for andre, og de fleste, oppleves det som til dels svært vanskelig å leve med hiv. Det er ingenting som tyder på at det er blitt lettere å være åpen om at man er hivsmittet, eller at stigmatiseringen er blitt noe mindre de senere årene, til tross for at muligheten til å leve lenge med sykdommen

Debatten blant fagpersoner, organisasjonsfolk og politikere dreide seg i all hovedsak om behovet for å informere befolkningen generelt, og tannleger spesielt, og om paragraf 155 i straffeloven. Paragrafen kriminaliserer hivpositive som har ubeskyttet sex. I kunnskaps- og holdningsundersøkelsen som Fafo presenterte som første del av levekårsundersøkelsen i august 2008, fremkom det at 98 prosent av den norske befolkning sier at alle har et ansvar for å unngå at flere smittes av hiv. Statssekretær Ellen Pedersen (SV) i Helse- og omsorgsdepartementet lovet at hennes departement ville ta initiativ til en diskusjon og gjennomgang av paragraf 155. Hun lovet også at hun ville begynne å jobbe med en ny handlingsplan i forhold til hiv og aids.

Ellen BeateDyvi