Annonsører

Agder Tannteknikk a.s

  • Medlem av NTTF

  • Krone/Bro

  • Empress/Procera/Zirconium

  • Implantat (Astra-Strauman-Brånemark)

  • Avtagbarprotetikk – Kombinasjonsarbeider.

Vårt motto er Topp kvalitet og Service Tlf. 38 05 84 50 Festningsgt. 34, Boks 2002 4668 Kristiansand post@agdertannteknikk.no

Runar Aamelfot

Medlem av I.A.C.D.T

Leverer gull- og porselensarbeid,

blekeskinner og myke bittskinner

Kongensg. 9, 6002 Ålesund

Telefon 70 12 22 30

Mobil 90 68 66 79

Telefax 70 12 07 69

runar.aamelfot@c2i.net

dental porselen as

Besøk oss på www.ose-tannteknikk.no

Postboks 4083 Kongsgård

4689 Kristiansand S

Besøksadresse:

Magnus Barfots vei 11, 0800 – 1600

Tlf. 38 19 90 66

Faks 38 19 91 15

dpa1@online.no

http://www.dentalporselen.no

Kan ta imot funksjonshemmede

FAUSKE TANNTEKNIKK AS

Autorisert tannteknisk laboratorium

Krone – bro – implantater

Empress I og II

Boks 184, 8201 Fauske

Tlf. 75 64 44 04

Faks 75 64 64 22

E-post elid@start.no