2 350 tannleger tilbyr direkte oppgjør

Antallet tannleger som har direkte oppgjørsavtale med Nav er ganget med fire siden august i fjor, skriver Dagsavisen. Pasienter som behandles hos disse tannlegene slipper nå å legge ut for tannehandling som skal dekkes av det offentlige. – For noen pasienter dreier det seg om store beløp. I verste fall vil det å måtte legge ut bety at noen velger minimumsbehandling eller unnlater å få utført behandling, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon og ytelser i Nav.