EU åpner grensene for fri flyt av pasienter

EU-kommisjonen åpner i et nytt direktiv for fri flyt av pasienter innen EU. Direktivet innebærer at EU-borgere fritt kan søke behandling, og dessuten også få refusjon for sykehusbehandling i andre EU-land. Det nye EU-direktivet kan også føre til eksport av norske helsekøer, i og med at EØS-avtalen gjør at Norge må adoptere deler av direktivet. Dette kan igjen føre til at flere norske pasienter søker behandling i utlandet, med påfølgende refusjon av kostnadene fra norske trygdemyndigheter, skriver det ukentlige nyhetsbrevet Mandag morgen.

EUs nye helsereform vil imidlertid ikke tre i kraft før Europaparlamentet og Ministerrådet har behandlet den, og allerede nå bygger motstandere opp lobbykontor i Brussel.