NTFs informasjonsmøte 2008

Programmet ved årets informasjonsmøte er tredelt. Først presenteres to frittstående tema av medlemmer fra NTFs hovedstyre. Dernest følger en sekvens med en invitert og markant helsepolitiker fra Stortinget samt NTFs presidentskap. Det blir mulighet for spørsmål og korte innlegg fra salen i tillegg til det som foregår fra podiet. Presidenten vil lede møtet.

IKT i tannhelsetjenesten

Jørn André Jørgensen, NTFs hovedstyre

Klinisk odontologisk forskning

Hildur C. Søhoel, NTFs hovedstyre

Utfordringer i tannhelsetjenesten - hvordan møter vi dem?

Hva er bra og hva må bli bedre i norsk tannhelsetjeneste?

Harald T. Nesvik, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité

NTFs policydokumenter om Sosial utjevning og Nødvendig tannbehandling

Gunnar Lyngstad, president i NTF

Inger-Lise Solum Mathiesen, visepresident i NTF

Målgruppe

Tannleger

Tid

Fredag 17. oktober kl. 1000-1200