Sololøp i etterutdanningen

Etter sommerferien får jeg som leder i Rogaland tannlegeforening et brev i posten fra Universitetet i Oslo. De vil gjerne arrangere klinisk/paraklinisk etterutdanning for tannleger fra høsten av. Kursene skal også avholdes nært opp mot forkursene til NTFs landsmøte og «snylter» med andre ord på dette arrangementet, tilsiktet eller ei! Jeg håper ikke at det er den noe trange universitetsøkonomien som tvinger UiO til å starte med dette.

Det jeg ikke liker ved kursene som Oslo nå skal avholde, er at de etter min mening er premature. Jeg mener at alle universitetene og NTF skal ha et felles standardisert opplegg for etterutdanning. Her er det også en selvfølge at de nyopprettede kompetansesentrene inngår. Vi har dessuten et gjennomarbeidet TSE-system i NTF som kan bygges ut med kliniske moduler.

For ordens skyld vil jeg si at jeg er for obligatorisk etterutdanning for norske tannleger. Jeg er også veldig imponert over den innsatsen som universitetenes ansatte legger ned i TSE og andre kurs i NTFs regi. Jeg holder selv på med et i disse dager!

Det er mitt håp at vi med så få tannleger som vi er i vårt langstrakte land, kan klare å enes om et felles etterutdanningssystem trygt rotfestet i norsk odontologitradisjon. Sololøp fra enkeltinnstanser vil bare skade vårt felles mål om bedret kompetanse for Kari og Ola Tannlege.

Atle Hagli

leder i Rogaland Tannlegeforening