Ingar Olsen:

Ny bakterie funnet i munnhulen

Prevotella-arter inngår i normalfloraen hos mennesker, men er også forbundet med orale infeksjoner og infeksjoner andre steder i kroppen. Bakteriene er strikt anaerobe, gram-negative staver. Tre stammer bestående av gram-negative staver med varierende pigmentering isolert fra humant oralt vev ble nylig underkastet omfattende fenotypiske og genotypiske tester (1). Stammene utgjorde en homogen gruppe. 16S rRNA gensekvensering og DNA-DNA-hybridisering viste at stammene dannet en ny gruppe innenfor slekten Prevotella. Artene Prevotella melaninogenica og Prevotella veroralis var de med størst tilhørighet til de nye bakteriene, som fikk navnet Prevotella histicola. Bakterien er sakkarolytisk og produserer eddiksyre og ravsyre som de viktigste stoffskifteproduktene. G + C innholdet i DNA er 43 mol %.

Munnhulen inneholder mer enn 700 ulike bakterier hvorav bare halvparten er dyrket opp og derved beskrevet og gitt navn. Ettersom vi klarer å dyrke flere av den ennå ikke dyrkede floraen i munnhulen, vil nok flere nye bakterienavn dukke opp.

Listen over anerkjente Prevotella-arter uansett kilde utgjør i øyeblikket 39 arter. P. histicola er således nr. 40 på denne listen.

Litteratur

  • 1. Downes J, Hooper SJ, Wilson MJ, Wade WG. Prevotella histicola sp. nov., isolated from the human oral cavity. Int J Syst Evol Microbiol 2008; 58: 1788 – 91.

Adresse: Institutt for oral biologi, postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo. E-post: ingaro@odont.uio.no