Blir det endelig Bergens tur?

Norsk odontologi og tannhelsetjeneste har hatt flere gode år, selv om tilgangen på tannleger i distriktene kunne vært bedre. Tromsø tok i bruk sitt tannbygg i fjor. Leverandørene og tannteknikerne har hatt mange ordrer, og tannlegene har sluttet opp om etterutdanning i større grad enn noen sinne – i det hele tatt har det vært mye å glede seg over.

For studenter og personale ved Odontologen i Bergen har det vært annerledes. De har hatt kummerlige arbeidsforhold i mange år. Allerede i 1991 ble det kjent at bygget var uegnet for videre drift, og at det eneste alternativet var å bygge nytt. Det har dessverre tatt usedvanlig lang tid å dra saken videre. Begrunnelsene for å utsette prosjektet har vært flere, nå sist har høyt press i bygningsbransjen vært benyttet som viktigste argument. Det er all grunn til å gi ros til alle dem som har holdt ut i disse lokalene år etter år. I sommer var jeg på Årstadvollen. Da var det 35 år siden jeg var ferdig utdannet der, og det må slås fast at fasilitetene ikke fyller dagens krav. Det er da en skjønner at årene har gått.

Fakultetet i Bergen har i alle år utdannet odontologer og spesialister av høy kvalitet, og disse har vært flinke til å søke seg ut i landet når de har vært ferdige. Statistisk sentralbyrå har beregnet at det blir knapt med tannleger frem til 2025. NTF har til det pekt på at vedå stimulere tannlegene til å stå litt lengre og ved full kapasitetsutnyttelse ved alle tre utdanningsstedene, vil vi klare å dekke etterspørselen. Det er derfor svært viktig at bygget i Bergen realiseres nå, og at de første bevilgningene blir å se på neste statsbudsjett.

Ledelsen ved Universitetet i Bergen mener at negativ oppmerksomhet rundt forholdene ved odontologibygget er årsaken til at søkertallet til tannlegestudiet falt med hele 29 prosent ved høstens opptak. Studentene bekrefter dette. Dette gir grunn til bekymring. Statsministeren besøkte Årstadvollen like før ferien, og selv om han ikke kunne lekke budsjettsaker da, er det grunn til en gryende optimisme.

– Etter årelang venting i nedslitte lokaler kan jubelen snart slippes løs for nytt odontologibygg. Det vet jeg, sier leder for komité for byutvikling i Bergen, Ruth Grung (Ap) til Bergens tidende 15. august. Hun sier til avisen at bygget kommer i høstens budsjett. Hun vet forhåpentligvis mer enn oss!

Kritiske røster har etterlyst NTFs engasjement for nybygget. Til det er å svare at vi har tatt saken opp med sentrale politiske myndigheter ved hver gitte anledning i flere år. Vi har ikke opplevd at det er manglende vilje. Men dette handler om beinharde prioriteringer mellom mange gode formål, og det må vi selvsagt også ha øre for. Ekstra utfordrende blir det når flere departementer skal gjøre opp om sine prioriteringer seg imellom.

Vi balanserer på en tynn egg når det gjelder å dekke etterspørselen etter tannhelsetjenester. Mange av våre pasienter har merket seg dette. Noen mener til og med at det kan være en av grunnene til et forholdsvis høyt kostnadsnivå her til lands. Det er ingen som er tjent med verken for mange eller for få aktører i et marked, ei heller tannlegemarkedet. Regjeringen har forpliktet seg til å skaffe landet tilstrekkelig med tannleger, og vi skal bidra til å få utnyttet kompetansen i tannhelsetjenesten optimalt. Nytt odontologibygg i Bergen er et viktig skritt på veien for å oppnå dette. Så vet vi at Oslo også har byggeplaner på beddingen. Fra NTFs side krysser vi fingrene, nå først for Bergen, senere for Oslo.

Gunnar Lyngstad