Tannklinikker til Tsjernobyl-området

Besøk i en av de «døde byene» ved Tsjernobyl, 1997. Foran rådhuset: fra venstre, tolk Sergey, tannlege E. Åsebø, ukrainsk sjåfør og tannlege Nils Kr. Kirkedam.

Også norske tannteknikere engasjerer seg i hjelpearbeid utenfor landets grenser. I år feires 10-årsjubileum ved den første tannklinikken i Tsjernobyl-området, som er bygget opp av norske tannteknikere og tannleger, ved hjelp av utstyr donert fra Norge. Tannklinikken er blitt fulgt opp av tanntekniker Ragnar M. Kirkedam gjennom ti år, og er fortsatt i full drift. Dessuten er det kommet flere tilskudd fra Norge til det samme området, både når det gjelder sårt tiltrengt tannteknisk laboratorieutstyr og klinikkutrustning. Dessuten har både tannleger og tannteknikere bidratt med kompetanse flere steder de siste ti årene. Les hele saken i bladet til Norsk Tannteknikerforbund, «Tenner i fokus», nr. 2, 2007, eller på www.thk.no