Hans Majestet Hvalrossen søker kontakt

Hans Majestet Hvalrossen ønsker å komme i kontakt med tidligere studenter ved fakultetet i Bergen som har mottatt enten «Odontologforeningens Hederstegn» eller «Hans Majestet Hvalrossens medalje» for sin innsats for Odontologforeningen i Bergen. Da vi ønsker å samle navn på våre dekorerte, ville det vært fint om de som har mottatt utmerkelser kunne sendt e-post til h.m.hvalrossen@gmail.com, med navn, årstall du mottok utmerkelsen og hvilken utmerkelse som ble mottatt. Dette vil være til stor hjelp!

På forhånd takk.